Lijiang_town

Lijiang_town.jpg


Singapore_tour

Singapore_tour.jpg


cathytour1

cathytour1.jpg


cathytour2

cathytour2.jpg


cathytour3

cathytour3.jpg


cathytour4

cathytour4.jpg


kunming_airport

kunming_airport.jpg


     


Yunnan Travel Photos 2003-2004 -- -- 04-6-2